[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11419
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
D3
D83693, D58789, D76989, D91494, D75029, D45780, D92964, D98853, D90813, D1389A, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D99119, D0500A, D92825, D96354, D0147A, D99381, D90388, D80720, D79076, D79511, D36621, D90277, D83143, D86483, D90103, D75440, D97977, D90394, D53685, D99123
4721011419
Právoplatný
14.9.2021 22:38:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 14.9.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_11419.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10590 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S08388-2021-OKa... 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky