[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11416
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
KCI USA, Inc. (PharmDr. Tatiana Garella)
XL1.7
A92117
4721011416
Právoplatný
30.9.2021 7:47:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_A92117 PREVENA PRE10... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER A92117 PREVENA PRE1001.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Declaration of Conformity P... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE 661656 KCI USA EC Cert (... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Zobrazenie zdravotníckej po... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Navod na pouzitie Prevena.pdf Iná príloha 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny PRE1001 v EU.pdf Iná príloha 13.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhradení správ... Iná príloha 28.9.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11416.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10760 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:39:18
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.3.2022 10:26:46
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 11416. Termín: 24.3.2022 Čas: 14:45 hod. Miesto: online zasadnutie