[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11411
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Judita Janeková)
XC4.11
P96625, P96626
4721011411
Právoplatný
7.9.2021 9:57:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 7.9.2021 Podpis Mgr. Judita Janeková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID11411.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.10.2021 Podpis Michal Staňák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10490 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S18028-2021-OKC... 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky