[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11357
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
P+F Products+Features Gmbh (Stefan Kosal)
XB6
P2940A
4721011357
Právoplatný
14.12.2021 12:02:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - A1SZMN_novy riadok.... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/pdf 1434-MDD-213_2021-sgn.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/pdf 1434-MDD-212_2021-sgn.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet zpsprievlist_2018.xlsx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/pdf ETIQUETA INTERNA TRICVALVE_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/pdf ETIQUETA INTERNA TRICVALVE_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/pdf Annex1 to the certificate 1... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document tricvalve-Navod na pouzitie... Iná príloha 30.6.2021 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP TricValve doplneni... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 14.12.2021 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie k vyzve MZSR Tri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 14.12.2021 Podpis Stefan Kosal
application/pdf TricValve_Confirmation_Lett... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 14.12.2021 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia súboru A1SZMN_novy ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 14.12.2021 Podpis Stefan Kosal
text/dali A1SZMN.dfm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 14.12.2021 Podpis Stefan Kosal
application/pdf doplatok MZSR.pdf Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 14.12.2021 Podpis Stefan Kosal
application/pdf Faktury tricavalve.pdf Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 14.12.2021 Podpis Stefan Kosal
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11357.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_11357.docx 6.12.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10742 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 5.4.2022 10:40:44
Nezohľadňovaný
opravená suma nova žiadosť
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 5.4.2022 10:39:31
Nezohľadňovaný
opravená suma
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:18:27
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 8.3.2022 11:51:52
Nezohľadňovaný
Oprava Mer
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 28.2.2022 10:37:23
Nezohľadňovaný
Nový dfm
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 28.2.2022 10:36:43
Nezohľadňovaný
Nová žiadosť A1SZMN
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 17.12.2021 10:09:41
preklad španielskeho jazyka faktura
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 17.12.2021 10:07:17
prekalad faktury anglický
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 17.12.2021 10:06:33
preklad faktury
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 14.12.2021 12:10:28
Pri kontrole sme zistili , že sa nám nesprávne uložila tabuľka posielame MER opravené
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 19.8.2021 9:30:48
Nezohľadňovaný
SUKL kod Tricvalve
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 2.7.2021 13:51:20
platba Kategorizácia
Príloha: application/pdf platba MZSR.pdf
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 2.7.2021 13:50:17
nový MER