[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11294
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
3M Health Care Business (PharmDr. Tatiana Garella)
A8.6.1.4
A2656A
4721011294
Právoplatný
29.6.2021 11:56:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok Teg... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_A2656A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER A2656A Tegaderm 10x11cm... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Tegaderm Foam Adhesive,... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat 02242.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Navod na pouzitie TG Foam A... Iná príloha 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny Tegaderm adh 10x11cm v... Iná príloha 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 29.6.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10550 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S08388-2021-OKa... 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 23.9.2021 13:52:21
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.