[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11281
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Aesculap AG (Lenka Kukolíková)
XA8
P99453
4721011281
Právoplatný
25.2.2022 11:27:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Lyoplant... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/msword MER_rozbor_SZM-Lyoplant Onl... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf DoC_Lyoplant.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf Certificate_EC Annex II_G1 ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zobrazenie pomôcky.docx Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf Prehlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf Phtalate Declaration.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf IFU Lyoplant Onlay_12158033... Iná príloha 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 701_2011_Article_1059.pdf Iná príloha 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie o cenach B. Brau... Iná príloha 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf ceny Česko.pdf Iná príloha 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf fattura_IT_042021_scan.pdf Iná príloha 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document platba.docx Iná príloha 24.6.2021 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Lyoplant... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 25.2.2022 Podpis Lenka Kukolíková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 25.2.2022 Podpis Lenka Kukolíková
application/msword MER_rozbor_SZM-Lyoplant Onl... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.2.2022 Podpis Lenka Kukolíková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11281.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_na_doplnenie_11281.docx 17.2.2022 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10737 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:19:01
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 25.2.2022 11:21:32
Nezohľadňovaný
V tomto podaní, žiadame zaradiť do zoznamu kategorizovaných ŠZM rozmer 10x12,5 cm.
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:35:05
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:34:11
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:33:53
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:32:55
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:32:37
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:32:18
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:32:02
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:31:27
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:31:08
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 22.2.2022 20:30:41
Nezohľadňovaný
odpoveď na výzvu