[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

11241
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BSN medical GmbH (Dana Ťažká)
A8.8.2
A1860A
4721011241
Právoplatný
17.6.2021 20:41:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_A18... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1ZPE_A1860A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/msword A1860A_S_MER_ZP 31.3.2021.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A1860A_CE certifikát prekla... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A1860A_DoC_Cuticell_Classic... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A1860A_ŠUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A1860A_vyobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A1860A _Vyhlásenie o ftalát... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A1860A_návod na použitie.pdf Iná príloha 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/msword A1860A Ceny v CZ a DE.doc Iná príloha 31.3.2021 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A1860A_odpoved na vyzvu_17.... Iná príloha 17.6.2021 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A1860A_S_MER_ZP_17062021.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 17.6.2021 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_11241.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.1.2022 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_11241.docx 9.6.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10609 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.1.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.12.2021 13:17:50
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 12.4.2021 16:49:00
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 7.4.2021 20:24:47
Upravené MER
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 7.4.2021 20:24:24
Upravené mini dali
Príloha: text/dali A1ZPE_A1860A.dfm
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 7.4.2021 20:24:05
Upravená žiadosť o zaradenie