[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10954
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
MicroPort CRM S.r.l. (Ing. Andrea Kováčová)
XB2.5.1, XB2.8, XB2.5, XB3.1, XB3.2, XB3.3
P94769, P94770, P39683, P94897, P94898, P94899, P94900
4721010954
Podaný
25.1.2021 13:50:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie_Microport.... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 25.1.2021 Podpis Ing. Andrea Kováčová
text/dali A2ZNSZM_znizenie_Microport.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 25.1.2021 Podpis Ing. Andrea Kováčová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky