[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10953
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
CID S.p.A (Ing. Andrea Kováčová)
XB9.1.1.1, XB9.1.1.3, XB9.1.6
P88696, P92775, P84379
4721010953
Podaný
25.1.2021 13:35:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie_CID.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 25.1.2021 Podpis Ing. Andrea Kováčová
text/dali A2ZNSZM_znizenie_CID.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 25.1.2021 Podpis Ing. Andrea Kováčová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky