[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10951
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Envision Scientific Private Limited (Ivona Ďurčeková)
XB9.1
P95120
4721010951
Podaný
25.1.2021 10:55:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie - abluminu... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 25.1.2021 Podpis Ivona Ďurčeková
text/dali A2ZNSZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 25.1.2021 Podpis Ivona Ďurčeková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky