[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10940
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Masimo Corporation (PharmDr. Tatiana Garella)
XA2.3.1
P94713
4721010940
Podaný
22.1.2021 18:14:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie Masimo Cor... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 22.1.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A2ZNSZM_znizenie Masimo Cor... Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 22.1.2021 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky