[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10938
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Integra Lifesciences Corporation (Ivona Ďurčeková)
XA1.5, XA1.7, XA1.12
P57608, P65036, P70772
4721010938
Podaný
22.1.2021 14:39:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie - integra_... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 22.1.2021 Podpis Ivona Ďurčeková
text/dali A2ZNSZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 22.1.2021 Podpis Ivona Ďurčeková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky