[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10920
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Meril Life Sciences Pvt.Ltd. (Jarmila Halásová)
XB9.1.1.1, XB14.20
P89907, P90044, P95511
4721010920
Podaný
21.1.2021 9:37:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie Meril Life... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 21.1.2021 Podpis Jarmila Halásová
text/dali A2ZNSZM znizenie Meril Life... Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 21.1.2021 Podpis Jarmila Halásová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky