[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10919
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
BEZNOSKA s.r.o. (Ľubica Gáboríková)
XC1.1, XC1.2, XC1.3, XC1.4, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC1.11, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.17, XC2.1, XC2.4, XC2.11, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC3.2, XC3.6, XC3.7, XC4.2.1
P54217, P54218, P59568, P39147, P39146, P95994, P54220, P54221, P41010, P59571, P59573, P95995, P80040, P76731, P80041, P54216, P59566, P59567, P89410, P91523, P93015, P41009, P41011
4721010919
Podaný
20.1.2021 14:01:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie_BEZNOSKA.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 20.1.2021 Podpis Ľubica Gáboríková
text/dali A2ZNSZM_znizenie_BEZNOSKA.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 20.1.2021 Podpis Ľubica Gáboríková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky