[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10918
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Occlutech GmbH (Ing. Babeta Čirčová)
XB6.13.1, XB6.14.1
P89059
4721010918
Podaný
20.1.2021 10:59:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 20.1.2021 Podpis Ing. Babeta Čirčová
text/dali A2ZNSZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 20.1.2021 Podpis Ing. Babeta Čirčová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky