[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10916
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
ADLER ORTHO S.P.A. (Ľubica Gáboríková)
XC1.7, XC1.8, XC1.9
P0086A, P0324A, P0092A, P0089A, P0091A, P0326A, P0087A, P0088A, P0090A, P0322A
4721010916
Podaný
13.1.2021 11:26:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie_ADLER-IT.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 13.1.2021 Podpis Ľubica Gáboríková
text/dali A2ZNSZM_znizenie_ADLER-IT.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 13.1.2021 Podpis Ľubica Gáboríková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky