[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10915
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Mária Danková)
XC4.11, XB14.23, XB5.7, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.1.2, XB2.3.1, XB2.5.1, XB14.49.9, XB14.49.8, XD1.6, XD1.7, XB14.7, XD5.1, XB14.2, XL1.4, XB3.2, XB3.3, XB3.1, XA3.1, XB6.13.1, XB2.4, XB2.5, XB2.3, XB14.49.12, XD13.1, XD9.2, XI1.4, XB6.1, XB14.20, XB9.2.2.1, XB7.1, XB7.4, XB7.3, XB14.37, XB14.9, XB14.8, XF2.8, XB2.8, XB6.13, XB6.14, XB6.15.1, XB6.14.1, XB6.15, XI1.1, XB9.2.8, XB14.49.21, XB8.3.3, XB8.3.1, XB8.3.6, XB14.49.20, XB14.38, XB9.7, XB7.11.1.3, XB9.1.5.12, XH1.5, XC5.8, XD6.1, XD1.5, XB14.19, XB7.9.3, XB7.11.1.2, XC2.13, XB8.2.12, XB8.3.20, XF2.10.1, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XB14.49.14, XB6.3, XB14.15.1, XB6.6, XB5.3, XB14.40, XB14.32, XB14.33.1, XB14.33.2, XB9.1.6, XA1.12, XB14.22, XB9.1.5.5, XB9.1.5.11, XB8.4.19, XB8.4.7, XB8.4.5, XB8.4.18, XB8.4.2, XB8.4.10, XB14.21, XB14.26, XK1.3, XH1.1, XB6.21.1, XB6.17.1, XB9.1.1.1, XB12.1, XC5.1, XC5.2, XB7.11.2.6, XB7.11.2.7, XB7.11.1.4, XB7.11.1.5, XB4.1, XB6.19.1, XB6.2, XB14.49.2, XB7.10, XB6.5, XC5.4, XB9.1.5.1, XB11.1, XA4.3, XB14.34.1, XC4.4.1, XC1.8, XC4.4.2, XB5.4, XB13.2.3, XB14.10, XB3.5, XB13.1.1, XC1.15, XC2.1, XC2.17, XC2.4, XC1.1, XC1.2, XC2.3, XD11.1, XD11.2, XD11.4, XB10.5, XB10.2, XB10.6, XB10.11, XB10.10, XB10.1, XB10.14, XB10.4, XB10.3, XB10.13, XB14.1.2, XB14.1.3, XB8.1.3, XB13.1.5, XC4.8.2, XB14.1.1, XD1.8, XA2.1, XA2.2, XA1.11, XC4.4.5, XC4.7.2, XB6.4, XB6.9, XB9.1.1.3, XD1.2, XD1.3, XD1.1, XF2.10.2, XB14.45.9, XB7.2, XB5.10, XB5.9, XB3.4, XB14.5, XC4.1.6, XB14.28.1, XB14.34.2, XB8.4.14, XC4.2.9, XC4.5.5, XC4.6.6, XC4.3.4, XC4.2.8, XE1.1, XE1.2, XE1.5.1, XE1.6.1, XC4.5.2, XD1.11, XC4.10.4, XC4.3.2, XC4.2.5, XC4.3.3, XC4.1.5, XC4.3.1, XC4.5.1, XC4.5.4, XC4.2.1, XE1.4.1, XB7.9.2, XB7.11.4, XB7.11.1.1, XB7.11.2.5, XB7.11.2.2, XB7.11.2.1, XC3.12, XB5.6.2, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XB14.30, XB14.49.6, XB14.49.13, XB8.1.8, XB8.2.2, XB8.2.1, XB8.2.3, XB8.2.6, XB8.2.8, XB8.2.4, XB8.2.15, XB8.2.11, XB8.2.10, XB8.2.7, XB8.2.5, XB8.3.5, XB14.24.2, XF4.1, XB6.8, XD8.1, XB6.21.2, XB2.2, XF8.3, XB9.1.5.13, XB14.45.3, XB14.47.2, XB5.5, XB14.47.1, XB5.4.1, XB5.6.1, XD10.3, XJ1.1, XB8.4.15, XB13.1.4, XB11.3, XB11.7, XB11.6, XB13.2.2, XC2.15, XC2.2, XC1.9, XC1.7, XC1.3, XC1.13, XC1.4, XB9.2.1, XC3.5, XC2.5, XC2.11, XC2.14, XC2.18, XC2.8, XC3.1, XH2.3.1, XB14.43, XB14.14, XB8.3.18, XC3.3, XB5.12, XB14.3, XB9.2.3, XD9.1, XK1.1, XB14.42, XC4.5.6, XC4.3.6, XA1.9, XD4.1, XB14.49.15, XB13.2.6, XB9.1.4.3, XB14.44, XD1.6.1, XD1.7.1, XB9.2.10, XB13.2.5, XB13.2.4, XC5.6, XD1.9, XD5.4, XD5.3, XH1.2.2, XD1.9.2, XB14.44.1, XL2.1, XA1.2, XJ1.4, XK1.2, XB2.9, XA4.1, XB2.10, XB14.49.22, XB14.49.10, XC5.13, XB7.5, XB7.6, XB7.7, XB7.8, XC4.7.1, XC3.2, XL2.3, XG3.5, XC1.17, XB7.11.1.6, XB7.11.2.9, XB1.2, XC4.2.4, XC2.7, XC1.5, XB11.9, XB14.49.5.1, XB14.49.1, XH1.3, XD1.9.3, XD3.1, XC5.14, XE1.5.2, XE1.5.3, XE1.7, XC5.3, XC3.6, XI1.3.1, XH1.4, XG1.1, XG1.1.1, XD12.1, XD7.1, XB9.2.6, XF7.2, XC4.4.3.2, XD6.2, XC4.1.2, XC4.6.2, XC4.4.4, XI1.3.2, XC4.1.4, XC4.8.3, XC4.6.4, XJ1.1.1, XD1.12.1, XD1.12.2, XD1.10, XG1.2.1, XD7.2, XA5.1, XA6.1, XG1.2, XC1.11, XC2.12, XC3.10, XB2.6, XI1.2, XB14.18.1, XB8.3.14, XF2.9.1, XB14.49.5.3, XC5.3.1, XC5.5.1, XC5.18, XB11.8, XA1.9.1, XL1.6, XL1.5, XG3.2, XG3.3, XG3.4, XB7.9.1, XB2.7, XB9.1.5.14, XB14.28.2, XB14.9.1, XB14.13, XB8.3.2, XB14.13.1, XB8.4.4, XB8.4.16, XB8.4.6, XB6.16.1, XB8.4.12, XB8.4.8, XB8.4.3, XB8.4.1, XB8.4.9, XB14.25, XB8.3.21, XB14.24.1, XB8.3.4, XB14.4, XB14.11.1, XB14.49.16, XD13.2, XB14.17.2, XB8.4.11, XB14.45.2, XB8.3.11, XB8.3.12, XB14.18.2, XB14.7.1, XB8.3.16, XB14.45.8, XB14.45.7, XB8.3.13, XB14.16.3, XB8.3.7, XB14.24, XB8.4.13, XB8.4.17, XB8.3.8, XB14.16.2, XB14.45.10, XB14.29, XB8.3.17, XA1.6, XB14.46.1, XD5.4.1, XC4.3.7, XC5.9, XC5.7, XC5.11, XD10.1, XC5.5, XH2.1, XB6.7, XB6.11, XF2.14, XD10.2, XC4.6.5, XC4.8.1, XC4.9.1, XC4.6.3, XC4.6.1, XB1.1, XH2.5, XB14.49.5.2, XL2.2, XC1.18, XC5.10, XE1.6.2, XE1.4.2, XC4.10.1, XB7.11.2.3, XB7.11.2.8, XB13.1.3, XB8.3.10, XB8.3.15, XB14.49.4, XB8.2.9, XB9.2.11, XC1.14, XC2.10, XD11.3, XC5.15, XC3.8, XD5.2, XH2.4.1, XH2.6, XH2.4.2, XD14.3, XH2.3, XH2.2, XB5.11, XA2.3.1, XA1.4, XA3.2, XA4.2, XA4.1.2, XA4.1.3, XA3.3, XG3.7, XD14.1, XD14.2, XL1.2.2, XL1.1, XL1.2.1, XD1.4, XB14.45.1, XB13.1.6, XF8.2, XB8.2.14, XB14.25.1, XC4.9.3, XB9.1.5.7, XF8.6, XF8.4, XB9.1.5.3, XC4.2.2, XB14.49.19, XC4.1.3, XC4.1.1, XB9.2.2.2, XB8.1.5, XB1.3, XB9.1.4.1, XA1.5, XB11.2, XB14.27, XA4.1.1, XL1.3, XG1.3, XG2.1, XG2.2, XG2.4, XG2.3, XB6.22, XA1.3, XA1.1, XB14.39, XB10.9, XG1.4, XC3.7, XB8.3.19, XC1.19, XB14.45.5, XC1.16, XC2.16, XB14.45.6, XB9.1.5.2, XB9.1.5.8, XB8.1.6, XB14.49.30, XB14.35, XB13.1.2, XC5.12, XH1.2.1, XJ1.2, XJ1.3, XH1.6, XF8.5, XB14.49.17, XB14.31, XF2.9.3, XF2.9.2, XF2.11, XF2.12, XB11.4, XH2.7, XH2.1.1, XB9.1.5.4, XB9.1.7.1, XB9.1.5.9, XB9.1.3, XB9.1.5.6, XB9.1.5.10, XB9.1.1.2, XB9.1.1.4, XB9.1.4.2, XB9.2.7, XB9.5.1, XA7.1, XB14.45.4, XA3.4, XF5.2, XA1.10, XB14.49.3, XB14.49.25, XB14.49.18, XB8.1.2, XH1.7, XH2.1.2, XC5.17, XB9.6, XB13.2.1, XB14.49.28, XB11.5, XG1.5, XD1.13, XC4.10.3, XC3.13, XB2.3.1.1, XB6.19.4, XD10.4, XB6.19.2, XB6.16.2, XD1.9.1, XB14.15.2, XB14.45.11, XB6.19.3, XB14.39.1, XC3.4, XC3.9, XB9.5.2, XC4.3.5, XD8.2, XC4.10.2, XG3.1, XG3.6, XB6.20, XB14.17.1, XC4.6.7, XC4.5.3, XB7.11.2.4, XB10.12, XA1.7, XA1.8, XC4.2.6, XC4.2.7, XB8.2.13, XC4.4.3.1, XB8.1.4, XB14.49.11, XB14.34.3, XB6.18, XB6.17.2, XB9.2.8.1, XB8.1.1
X04499, X04500, X02247, X00751, X02923, X02922, X01536, X00652, X00668, X02889, X02887, X03571, X03570, X00569, X00560, X00953, X02343, X00917, X01107, X01830, X04852, X04853, X04851, X00045, X00042, X00043, X00044, X02219, X00664, X00675, X00655, X02936, X01334, X03364, X03719, X00786, X01260, X02849, X01471, X02658, X01473, X02657, X00674, X04033, X02100, X00816, X00815, X02985, X04450, X02270, X00970, X00964, X02336, X03233, X00885, X00884, X00892, X00897, X00886, X00893, X00896, X01307, X00840, X00839, X03513, X02448, X03343, X02575, X02468, X02675, X03661, X03656, X01047, X00684, X01174, X00846, X00848, X00845, X00847, X00844, X02300, X03801, X00784, X04862, X04083, X03848, X01518, X00088, X00979, X01191, X02161, X02304, X00430, X02669, X04191, X04563, X02067, X02068, X02069, X02070, X02080, X03988, X02071, X03989, X03987, X03833, X03832, X03835, X00802, X00977, X00804, X00733, X00732, X02347, X00731, X01041, X03663, X02299, X03434, X03433, X03100, X00034, X01744, X03583, X02775, X02791, X05063, X00888, X00882, X03326, X02769, X02744, X02743, X02806, X02778, X02777, X02785, X00993, X01664, X03083, X01124, X01815, X01535, X03234, X02932, X00913, X02359, X03206, X03205, X01364, X01401, X00832, X02360, X03319, X03317, X03316, X03318, X02200, X02290, X03896, X03676, X04744, X04844, X02973, X03911, X02934, X03501, X03058, X03546, X03457, X04444, X00826, X03396, X03785, X02391, X01576, X03545, X02751, X02752, X02845, X02276, X02353, X01024, X01025, X03369, X02801, X02802, X01013, X03359, X02413, X00468, X02406, X01937, X00724, X00741, X00723, X00742, X00722, X03013, X00971, X03509, X02181, X02900, X01206, X00635, X00403, X00398, X00399, X00400, X02407, X00416, X00607, X00413, X01136, X00283, X00288, X00284, X00289, X00630, X00629, X03695, X02385, X02386, X00632, X00280, X00281, X00282, X00272, X00273, X03738, X00600, X00609, X00608, X00409, X00410, X00194, X03514, X00806, X03822, X00807, X00791, X01451, X00792, X01409, X01135, X01705, X01704, X03109, X01593, X02285, X02321, X01190, X01187, X01122, X01121, X01116, X01115, X01119, X01118, X01117, X01247, X01272, X01183, X01179, X02472, X02387, X02286, X00902, X01004, X00906, X00905, X00907, X01176, X00880, X00877, X00879, X00878, X00867, X00854, X00859, X00857, X01449, X00861, X00856, X00855, X01192, X01189, X01800, X00904, X01663, X02274, X02613, X03491, X02994, X01936, X00910, X00109, X00125, X00142, X02996, X00036, X00037, X00033, X02357, X01957, X01956, X00716, X00685, X00799, X00871, X02738, X02739, X01228, X01230, X02474, X01128, X01049, X01050, X03023, X00721, X00739, X00067, X00078, X00058, X02062, X02063, X02059, X02061, X03985, X03986, X02060, X03990, X03991, X04438, X02064, X02065, X02837, X00689, X00698, X01280, X01284, X03117, X00760, X03688, X03689, X05036, X05035, X05037, X04411, X04419, X02376, X02375, X02365, X02377, X02366, X01752, X04460, X04723, X01574, X01573, X03894, X03415, X03257, X03254, X03252, X03251, X00771, X00772, X04459, X03794, X03793, X03795, X03792, X04458, X04461, X04413, X04417, X03955, X04410, X04415, X04412, X04421, X03563, X01953, X01849, X04164, X01034, X01249, X01253, X03372, X02807, X03339, X01944, X01942, X01931, X01939, X01932, X02009, X02015, X01347, X01346, X01554, X01555, X04794, X04793, X04795, X00050, X00062, X00073, X05042, X03531, X02017, X01855, X02018, X01846, X03171, X02021, X01851, X01921, X03428, X01857, X01860, X02411, X02412, X01920, X01856, X01859, X03708, X03707, X03705, X03706, X03704, X03307, X02271, X01348, X02151, X02135, X02143, X02152, X02141, X02240, X02142, X02146, X02165, X02182, X02145, X02150, X02163, X02183, X02166, X02188, X02169, X02241, X02184, X02153, X02197, X02201, X02213, X02185, X02160, X02147, X02157, X02204, X02140, X02191, X02139, X02144, X02155, X02211, X02208, X02159, X02190, X02212, X02216, X02210, X02209, X02323, X02202, X02207, X02324, X02167, X02203, X02156, X02168, X02186, X05052, X02451, X01969, X03092, X03095, X03098, X01950, X01040, X03435, X02901, X02972, X02971, X02616, X02543, X02541, X02452, X02548, X00995, X04340, X02633, X04893, X04849, X04896, X05039, X02444, X02645, X03139, X04894, X03140, X04783, X02499, X02497, X02568, X02570, X04190, X02631, X04429, X05019, X02634, X02626, X00994, X03144, X05058, X01712, X04487, X03485, X04895, X04506, X04959, X02551, X02552, X04932, X04869, X03555, X02659, X03464, X02504, X01708, X02370, X02696, X02461, X00925, X04070, X00924, X03119, X00868, X00865, X00872, X00757, X00752, X02001, X01111, X00927, X00237, X03471, X00666, X00679, X00650, X00659, X02094, X03542, X03543, X03544, X03001, X00974, X03248, X03249, X03398, X00759, X00754, X02699, X02713, X00747, X00736, X04306, X02948, X00777, X04816, X02702, X02703, X00740, X00749, X00734, X00735, X04779, X04839, X01728, X00728, X00725, X00726, X00746, X00744, X01729, X04758, X03497, X01575, X04680, X03554, X03447, X04448, X04447, X01309, X01106, X01105, X03104, X02834, X02835, X03334, X03335, X03336, X03028, X02632, X02843, X02829, X02993, X02418, X02419, X02284, X02420, X00460, X03768, X00464, X05065, X05066, X01239, X02238, X00355, X00323, X00290, X00271, X04446, X04996, X04995, X04073, X04075, X04078, X04077, X04082, X04080, X04081, X04079, X04074, X04076, X02864, X02891, X00455, X04087, X04086, X04089, X04090, X04094, X04092, X04097, X04114, X04095, X04093, X04096, X04098, X04099, X04072, X04071, X04714, X04715, X00397, X00407, X04049, X04050, X03073, X03165, X03787, X03231, X03666, X03667, X03664, X03665, X01747, X01746, X03232, X01724, X02248, X04482, X04481, X04483, X01781, X03122, X00673, X04407, X04408, X04405, X04406, X02193, X02198, X02194, X00795, X03150, X00454, X04679, X02567, X02571, X02573, X00931, X03566, X03565, X01589, X00658, X00657, X02776, X01254, X01255, X02905, X04106, X04109, X03978, X00720, X00738, X02346, X03710, X03709, X01711, X00241, X01998, X01996, X03368, X02537, X00184, X02890, X02926, X03049, X01725, X01133, X01134, X01592, X01410, X01067, X02618, X02305, X02310, X02172, X01585, X01048, X02876, X03363, X01402, X02892, X03169, X02925, X03502, X01586, X00266, X00263, X00264, X00265, X03534, X01380, X03099, X03094, X03096, X03097, X00074, X00063, X00051, X00216, X00204, X03849, X04897, X03399, X01070, X03480, X03017, X01934, X01738, X01756, X00798, X00978, X02559, X02557, X01773, X00016, X01652, X04353, X03493, X01812, X01761, X03939, X03938, X00048, X04519, X04103, X02348, X02442, X01717, X02217, X04866, X02965, X01361, X02640, X01276, X01277, X01274, X01275, X00822, X00821, X00819, X01952, X02316, X02317, X02318, X00393, X00392, X00452, X00395, X00394, X00453, X03556, X03557, X03558, X01938, X00928, X01806, X00827, X01144, X01089, X01202, X01197, X01203, X02326, X02177, X01235, X03340, X02833, X02832, X03847, X03846, X01863, X01869, X00606, X00419, X00302, X00293, X00421, X04003, X00309, X00296, X00297, X00310, X00628, X00627, X00321, X00320, X00322, X00633, X00312, X00311, X00313, X02379, X00299, X00298, X01338, X00300, X04699, X00291, X00292, X02840, X02673, X02393, X02542, X00710, X00707, X00701, X00695, X00692, X00694, X02266, X03854, X03456, X04843, X04505, X04376, X04377, X03852, X03853, X03851, X03437, X02893, X03817, X01478, X03349, X01599, X01600, X01598, X03898, X03899, X03897, X04855, X04856, X04854, X02380, X04451, X02251, X02256, X02255, X02250, X02607, X04193, X03741, X03742, X00178, X02394, X02395, X00192, X01238, X03293, X03331, X03329, X03333, X03330, X04841, X03759, X05032, X01670, X04788, X05008, X04963, X01571, X01218, X01217, X03589, X04720, X01647, X01648, X01649, X01650, X01651, X03740, X01426, X03733, X00228, X02998, X04151, X02110, X05004, X05005, X03953, X04501, X04054, X04057, X04059, X04060, X04056, X04053, X04055, X04058, X04352, X04363, X04733, X04725, X01915, X01914, X01917, X01916, X01909, X01904, X01902, X01906, X01907, X01905, X01903, X03722, X03711, X03726, X01303, X02227, X02228, X01434, X01433, X01432, X00559, X00562, X00563, X00557, X00554, X00567, X00548, X00551, X02652, X02651, X04194, X02252, X02253, X02254, X04964, X01901, X00843, X02862, X02863, X01404, X00143, X00127, X00092, X00110, X00061, X00072, X00060, X00202, X00201, X00214, X00156, X00157, X00111, X00093, X00189, X00188, X00233, X00187, X00185, X00227, X00239, X00059, X00071, X00049, X00038, X00041, X03916, X01465, X04434, X03475, X00213, X01162, X00429, X01103, X00428, X01095, X01094, X01091, X00596, X01090, X00427, X03608, X02405, X01393, X03075, X01472, X02656, X01474, X02655, X01470, X01308, X01794, X03840, X00869, X01213, X00864, X01799, X01798, X00852, X00866, X00853, X00875, X02855, X00181, X00180, X00179, X04453, X04498, X04452, X04690, X01245, X03311, X02109, X02112, X02114, X04373, X03972, X01015, X03478, X03479, X03477, X03216, X00719, X01312, X03056, X03507, X01242, X01356, X03647, X01355, X04515, X03982, X03983, X02970, X04985, X03869, X03908, X00522, X00523, X05029, X05030, X00520, X00521, X03068, X03601, X04767, X04768, X03498, X03701, X03421, X03702, X03718, X03825, X03824, X03426, X03427, X02173, X02319, X02320, X03250, X01278, X02293, X02639, X00824, X00764, X00765, X00767, X00770, X03101, X03143, X04361, X04362, X01469, X01707, X04575, X04579, X01759, X01731, X04516, X04518, X04517, X03789, X01760, X01733, X01730, X01732, X03322, X04884, X04576, X04577, X04578, X03291, X03788, X01719, X00656, X04360, X04330, X03245, X03790, X00647, X00671, X00653, X00670, X03148, X00769, X03900, X01258, X01259, X01666, X03129, X01718, X01723, X04010, X04011, X00962, X00969, X04739, X04155, X04041, X04040, X00955, X01709, X00965, X00966, X01109, X03136, X04742, X04775, X01727, X04466, X03672, X04708, X04707, X01027, X02445, X05040, X03680, X03126, X02593, X01073, X02356, X02409, X04379, X00980, X04728, X04052, X03138, X03912, X04333, X03481, X04703, X04702, X04829, X03781, X03390, X02636, X02817, X02818, X02644, X00981, X02596, X02598, X01716, X01175, X03522, X00911, X00990, X04942, X02819, X02820, X03796, X02502, X02535, X03413, X02811, X02794, X03112, X02766, X03668, X02788, X04431, X03806, X01285, X03458, X00989, X02295, X00992, X01008, X02503, X04889, X03391, X03265, X02341, X01741, X02297, X05001, X04924, X04925, X04061, X04062, X02364, X04158, X04063, X04068, X04067, X04066, X04776, X05000, X03473, X03579, X03030, X02789, X03031, X05023, X00986, X02816, X04322, X02589, X03153, X04307, X04139, X03026, X03494, X03025, X02947, X03811, X03810, X04718, X01110, X01112, X00937, X00933, X00936, X00934, X00929, X03188, X00950, X00946, X00945, X00944, X01778, X01779, X01776, X01775, X01777, X04396, X00942, X00952, X04945, X03761, X03760, X03592, X03591, X03442, X01796, X04709, X02809, X02906, X03747, X04372, X03700, X03041, X03036, X03758, X03519, X00912, X05057, X04868, X04778, X04159, X02614, X05002, X03956, X04587, X02897, X02860, X03943, X03019, X05067, X03552, X01710, X03942, X05061, X02694, X02494, X03003, X04475, X02663, X04781, X04018, X03128, X03035, X03040, X02653, X04570, X03062, X04569, X03804, X03020, X04929, X03814, X05022, X02762, X02756, X03585, X03149, X02774, X02813, X02812, X04153, X04757, X04755, X04756, X02521, X03802, X02522, X03562, X04457, X02767, X02814, X04736, X04603, X02910, X02941, X04734, X02808, X02782, X02764, X04735, X03386, X02790, X04790, X04745, X04432, X04799, X04785, X04786, X03961, X01736, X00982, X04937, X04977, X03766, X04028, X03127, X03033, X01659, X03022, X03021, X04983, X04958, X01292, X03157, X01019, X04507, X01036, X04443, X04987, X04928, X02501, X02637, X04069, X02488, X04382, X03765, X02558, X03351, X03374, X03830, X04890, X03264, X04823, X01037, X01032, X00983, X01031, X00026, X00940, X00954, X00963, X00926, X02443, X02919, X01033, X00519, X00518, X01007, X02453, X01038, X00517, X00516, X01035, X02826, X02824, X03964, X03402, X04777, X03968, X00224, X00240, X00203, X00215, X05041, X04900, X00190, X03966, X03965, X03967, X03969, X04940, X04692, X02003, X04693, X04717, X01377, X01376, X01378, X01461, X01458, X04696, X04966, X04920, X04295, X04394, X04792, X02349, X02352, X02799, X03472, X02786, X01780, X01248, X01392, X02992, X04840, X04934, X04801, X01394, X01388, X01395, X01354, X03671, X01080, X04169, X01466, X02277, X04753, X02120, X03085, X05016, X02125, X00256, X00253, X04922, X01935, X02895, X01997, X01999, X01965, X01959, X02005, X02008, X01971, X01976, X01960, X01964, X01966, X02039, X01961, X02007, X02011, X01974, X02000, X02002, X02004, X02014, X02013, X01967, X01968, X01970, X01141, X04339, X04026, X00645, X01078, X01597, X00761, X00756, X03037, X00943, X03547, X02975, X00497, X01088, X00470, X03533, X03970, X01390, X02880, X03059, X04469, X00949, X00939, X00803, X00514, X02355, X00154, X00108, X00122, X00139, X00107, X00123, X00140, X01326, X01552, X01327, X01553, X01549, X01328, X01550, X01551, X02012, X02325, X02214, X03652, X00269, X00462, X00461, X01104, X02929, X03341, X03549, X02164, X03043, X02914, X04514, X04513, X02624, X04317, X03859, X03510, X02569, X02519, X03082, X05049, X02695, X02534, X02500, X02498, X05068, X02572, X04737, X03438, X02678, X02615, X03042, X02627, X02628, X04796, X02661, X02580, X02574, X02576, X02578, X02606, X02511, X03034, X04918, X04879, X02582, X04433, X04867, X02563, X03344, X02532, X02469, X02556, X03354, X00930, X02477, X03324, X02510, X02180, X02830, X03692, X03691, X03238, X00796, X02289, X00466, X00465, X04123, X04923, X00951, X00941, X01973, X03654, X03655, X02999, X00286, X00275, X00277, X00342, X00327, X00362, X00343, X00186, X00304, X00301, X00644, X00305, X00285, X00274, X00317, X00306, X00287, X00276, X02683, X02682, X03416, X00478, X01353, X01351, X00477, X00364, X00365, X00346, X00330, X03419, X00476, X00475, X03827, X00363, X00344, X00328, X04716, X00205, X00207, X01497, X03147, X00414, X00426, X01086, X04982, X00411, X00401, X00420, X00415, X00422, X04386, X04048, X01628, X04036, X04356, X04354, X04355, X00191, X00457, X05017, X00231, X00234, X01784, X01783, X02408, X00196, X00195, X02435, X02384, X02436, X00197, X04328, X04327, X01492, X01493, X01494, X00268, X00270, X00267, X00218, X00219, X02434, X02383, X04782, X04842, X01502, X01501, X01504, X01505, X01503, X03087, X03088, X03089, X00210, X00209, X02437, X00448, X00002, X00449, X00236, X00243, X02473, X03093, X00244, X00576, X00575, X00574, X00578, X00577, X00232, X02506, X02505, X00573, X02605, X04030, X03786, X01841, X01081, X03504, X04170, X04166, X01839, X01837, X03720, X00496, X05070, X00495, X00493, X01831, X00492, X00491, X00494, X00490, X03858, X01583, X04836, X01452, X00634, X01205, X00605, X00424, X04930, X04712, X04832, X04711, X04710, X04185, X00425, X00617, X00622, X00619, X00620, X00618, X00625, X00626, X00624, X00616, X00621, X04004, X00333, X00349, X00332, X00348, X00623, X04912, X02711, X02708, X02482, X02623, X02620, X02485, X02476, X00360, X00358, X00357, X00356, X00369, X00372, X00368, X01341, X00370, X02403, X00371, X00354, X00351, X00352, X02402, X00353, X02710, X02707, X02622, X00338, X00335, X01340, X00336, X02401, X00337, X01991, X01992, X00359, X00361, X00340, X01989, X01990, X00339, X00316, X00341, X00324, X00325, X01988, X01987, X00326, X01509, X01774, X04971, X04974, X04972, X04975, X04973, X04979, X04978, X04145, X03784, X03783, X03032, X00020, X00013, X04522, X04521, X01240, X01241, X04102, X04101, X04366, X04367, X01102, X01101, X04496, X04495, X03841, X01223, X01222, X01221, X03164, X01827, X01828, X02327, X02951, X03110, X04919, X04921, X04766, X04825, X04764, X04765, X00083, X00918, X02844, X02846, X02918, X00842, X00841, X02852, X00883, X03799, X01745, X04337, X03516, X04791, X01940, X04015, X04014, X02089, X02115, X00212, X00783, X00781, X00782, X00780, X01367, X01368, X01369, X02827, X01581, X01943, X01933, X03828, X01843, X02515, X05020, X02470, X02446, X03308, X01021, X01265, X00814, X01279, X01266, X02083, X01182, X02084, X03452, X04700, X02635, X00810, X02997, X00921, X00922, X02603, X00017, X02422, X01951, X03752, X01790, X01789, X04677, X02087, X02086, X04729, X04674, X03167, X04456, X01299, X03713, X04335, X03624, X01298, X02848, X04722, X02171, X04005, X01069, X01044, X04142, X02617, X03076, X03800, X00838, X03971, X01579, X01946, X02031, X02978, X01185, X01954, X01958, X01995, X01955, X02414, X01866, X01963, X02006, X02010, X01596, X02967, X03102, X03962, X03940, X03682, X01607, X01606, X01605, X04104, X04105, X00220, X04100, X00763, X02638, X04898, X02945, X00096, X00130, X00147, X00114, X04820, X02859, X04402, X03577, X04740, X04933, X03074, X00024, X02421, X02381, X02382, X03611, X02668, X03474, X02821, X01026, X00987, X04401, X04400, X04176, X02986, X04051, X00046, X00047, X02400, X01422, X01425, X01423, X01424, X01306, X03469, X04870, X03782, X00542, X01539, X01541, X00524, X00525, X00527, X00526, X00537, X00541, X00534, X00535, X00540, X00539, X00547, X00546, X01538, X01543, X00538, X00544, X00543, X01548, X01547, X04299, X04489, X03537, X01389, X03588, X04891, X04494, X04967, X01809, X01463, X01582, X00863, X00011, X00006, X00005, X00010, X00009, X00003, X00001, X03394, X00706, X03568, X01045, X00690, X00700, X00708, X02586, X03236, X03928, X04946, X04947, X04948, X04949, X04938, X03612, X02514, X02486, X04976, X02642, X03539, X04773, X01941, X01945, X01977, X01947, X01925, X02028, X01813, X03823, X03346, X03347, X04192, X03348, X02487, X02533, X02679, X02680, X02471, X02553, X02467, X02538, X02654, X02650, X02646, X03123, X02915, X00039, X00040, X02871, X03371, X04789, X03687, X02625, X03002, X03327, X00729, X03837, X01735, X00730, X03541, X02872, X02875, X01962, X01325, X03107, X01929, X04697, X04435, X04019, X04965, X00779, X02850, X01924, X01926, X01868, X02415, X02030, X03609, X03610, X02933, X00681, X01468, X01467, X02493, X03924, X03923, X01435, X01438, X01436, X01437, X01928, X01927, X00718, X02368, X00717, X00378, X00613, X01085, X00611, X00599, X00612, X00598, X00610, X00597, X01093, X02483, X02484, X00474, X00471, X01204, X00380, X00381, X00382, X00472, X00389, X01194, X00473, X01138, X01193, X00388, X01339, X02399, X03599, X01984, X03418, X01986, X01985, X00384, X00376, X00377, X01481, X01993, X00385, X03072, X01981, X03417, X01982, X00391, X01515, X03995, X03997, X03999, X01983, X04001, X03996, X03998, X04000, X00379, X00386, X01358, X01359, X01357, X04002, X00390, X01137, X00602, X00603, X00601, X00604, X00431, X00440, X00434, X00435, X00441, X00439, X00433, X01087, X01199, X01198, X02019, X00432, X00436, X00444, X02388, X02389, X03607, X00443, X00438, X01098, X02040, X02398, X01360, X03935, X03844, X03105, X01453, X00023, X00022, X00959, X00958, X00957, X00956, X00968, X00873, X00860, X00862, X00874, X00876, X00870, X01584, X03587, X02275, X02913, X01210, X03024, X03155, X03909, X00488, X00507, X00509, X00512, X00511, X00513, X00508, X02921, X03208, X02772, X02746, X02800, X03113, X03378, X01994, X00988, X02903, X00858, X02189, X02322, X02196, X02195, X02170, X02670, X01129, X03476, X04492, X03735, X03495, X03496, X03154, X01178, X00823, X02245, X00820, X02244, X00825, X00762, X02879, X02878, X01283, X01588, X03061, X05060, X01273, X01237, X00818, X03060, X03540, X02839, X01363, X01366, X01372, X01391, X01578, X02417, X02281, X01304, X01305, X03836, X04833, X01818, X01816, X01817, X01819, X04701, X04539, X05015, X01792, X01791, X05014, X04676, X04424, X01318, X02092, X02090, X02091, X02093, X01832, X01833, X03831, X02272, X01572, X01043, X02944, X02908, X03010, X02902, X01930, X02337, X02338, X02990, X00745, X00727, X03170, X04726, X04835, X03703, X04769, X04440, X04953, X04439, X04770, X04442, X04986, X04084, X02072, X02081, X02055, X04892, X05007, X04845, X04846, X05009, X04698, X03070, X02095, X04944, X04465, X04906, X04907, X04908, X04909, X04910, X02122, X02127, X02121, X02429, X02123, X02426, X02427, X02124, X02428, X03302, X03301, X02126, X04968, X03992, X04969, X04133, X03604, X02044, X02046, X02047, X02423, X02048, X02049, X02045, X02050, X02053, X02051, X02054, X02043, X02042, X04490, X04911, X02073, X02079, X02078, X02077, X02074, X02056, X02057, X02424, X02425, X02058, X01822, X02291, X03114, X03115, X03116, X04392, X03145, X02362, X02363, X03856, X02361, X02358, X02899, X02898, X02590, X02660, X02984, X05027, X02856, X02968, X03027, X00758, X00753, X03690, X00948, X02662, X01834, X01838, X01840, X01836, X01835, X03503, X01814, X03505, X04171, X04167, X01079, X04168, X03725, X03724, X01537, X00642, X01154, X00640, X00638, X00639, X00637, X00641, X00636, X02681, X01046, X00919, X01771, X01772, X01770, X01870, X02027, X00183, X02977, X05003, X04467, X03686, X04375, X03535, X03536, X04991, X04990, X04988, X04989, X02924, X03016, X01252, X04383, X04364, X01271, X01269, X01268, X03018, X02917, X00998, X02755, X02797, X02988, X02983, X05033, X02796, X01755, X02779, X02792, X00999, X03064, X03151, X02798, X04486, X04472, X00833, X02630, X04828, X03684, X03683, X03685, X04493, X02555, X01125, X02966, X02761, X02768, X02561, X02773, X03057, X02587, X02520, X02588, X04817, X04695, X04694, X01244, X04445, X05050, X02976, X02904, X03910, X02664, X02793, X02298, X03414, X04468, X03958, X04863, X03066, X02745, X02750, X02753, X02784, X02795, X02754, X04502, X02550, X04850, X03367, X04759, X04827, X03582, X03580, X03381, X02831, X02841, X02770, X01120, X04705, X00850, X02546, X02547, X02512, X00849, X03406, X02758, X02771, X02465, X02463, X00570, X00572, X00571, X04883, X00007, X01810, X01811, X00367, X00279, X00278, X00387, X00406, X04706, X03954, X02278, X02595, X01441, X01758, X02979, X02991, X03045, X02980, X02981, X01020, X03451, X03314, X04520, X02935, X04719, X04936, X02085, X03014, X03015, X03106, X03870, X03603, X03069, X03602, X04013, X04189, X00032, X00029, X00030, X03926, X03933, X01419, X01418, X04511, X04473, X04941, X04163, X02870, X04931, X03957, X03081, X03805, X04691, X04316, X03360, X02928, X04865, X02462, X02649, X00881, X03670, X02303, X03925, X04899, X02390, X03227, X03226, X01181, X01743, X04887, X04374, X00089, X00245, X00226, X02345, X02344, X03716, X03004, X03007, X03006, X03008, X03005, X04484, X03053, X04320, X03674, X03774, X04029, X03775, X03778, X03673, X03488, X03489, X03776, X03777, X03798, X04784, X04350, X04388, X03521, X04881, X04882, X03011, X04523, X00553, X00095, X00113, X00129, X04687, X04688, X04686, X00223, X00222, X01714, X01742, X00251, X01408, X02759, X04175, X00031, X00028, X03237, X04926, X01413, X01446, X01444, X02909, X05021, X03809, X03808, X02907, X02940, X03044, X02943, X02942, X01234, X02672, X04780, X01385, X00165, X00173, X00169, X00144, X05054, X03948, X04449, X04344, X04857, X04675, X02987, X01820, X00252, X02340, X03660, X03387, X00133, X00117, X00099, X00149, X01608, X02787, X03946, X03945, X02896, X03871, X05055, X04329, X02946, X03052, X04567, X04039, X02810, X03393, X01734, X03586, X03141, X04485, X03973, X04752, X04685, X03594, X03595, X02815, X02912, X01656, X04149, X04148, X04147, X05053, X00255, X00259, X00258, X01427, X01421, X02851, X04800, X05047, X05048, X05046, X03575, X03791, X04673, X04672, X04474, X03263, X03593, X00262, X00261, X00260, X03459, X03000, X04877, X02838, X03770, X01396, X01381, X03950, X04815, X04814, X01212, X03780, X03779, X03576, X04859, X04858, X05028, X02969, X02592, X02938, X02939, X02853, X03039, X03038, X01475, X01477, X01476, X04384, X04385, X00531, X00533, X00164, X00168, X00112, X00172, X04138, X00094, X01412, X01414, X01415, X02259, X02260, X02262, X02261, X01445, X04426, X04425, X03581, X02861, X04581, X04580, X01447, X05059, X03934, X01375, X01416, X01417, X01803, X01802, X05064, X04747, X04746, X00086, X00080, X01233, X01232, X02865, X02866, X02292, X03449, X03448, X02957, X02958, X02959, X02961, X02962, X02963, X02960, X04462, X04464, X04463, X04819, X04818, X01657, X04678, X04838, X04837, X01603, X00167, X00171, X01428, X01429, X01430, X01431, X03373, X00163, X01224, X03867, X03864, X03865, X03866, X04749, X04750, X04748, X04730, X04731, X04762, X04732, X03863, X03860, X03861, X03862, X03734, X04045, X04046, X04044, X04043, X04574, X04571, X04572, X04573, X04772, X04771, X04774, X04803, X04804, X04802, X04805, X04806, X04807, X04939, X04812, X04809, X04810, X04811, X05043, X05044, X05045, X04813, X04808, X04914, X04916, X04915, X03158, X02847, X03450, X04682, X04683, X04681, X04684, X00561, X00558, X00556, X00530, X00529, X02803, X02804, X01009, X04798, X02643, X03166, X03050, X03492, X03486, X02765, X03803, X03960, X05031, X03460, X00829, X03959, X00831, X03470, X02763, X03681, X02783, X02549, X02989, X01188, X02757, X04332, X00828, X04743, X04878, X04970, X01384, X03078, X03120, X03079, X03121, X03499, X04727, X01319, X03932, X01251, X03055, X02025, X01829, X04873, X04871, X04872, X04874, X04875, X00889, X04152, X03868, X04754, X04751, X04144, X02697, X03487, X02609, X02608, X04741, X01051, X03820, X01052, X03532, X03818, X03819, X03947, X03118, X02823, X02822, X02828, X03111, X02995, X00737, X02105, X02106, X03994, X04113, X03993, X01084, X01201, X01200, X00405, X00417, X00418, X00423, X02037, X00483, X00486, X00485, X00484, X03843, X03845, X00594, X03763, X02392, X03936, X00447, X00446, X03621, X03927, X02714, X01406, X03807, X02269, X01407, X02433, X01948, X04173, X04174, X03829, X02868, X02884, X02869, X00938, X00947, X01140, X03467, X01580, X02873, X03298, X01808, X02218, X01807, X03299, X03436, X02583, X01448, X01411, X00211, X00985, X03009, X02265, X00794, X02432, X01949, X02982, X01713, X01017, X01795, X01754, X00162, X02026, X03156, X01850, X02016, X02020, X01848, X01852, X02032, X01845, X01847, X02033, X01844, X01972, X01267, X03430, X02220, X02215, X01737, X04721, X03365, X00152, X00105, X00137, X00106, X00124, X00141, X00153, X00104, X00121, X00138, X01092, X02716, X02354, X01405, X03572, X04761, X04760, X03375, X03376, X03337, X01739, X02825, X02780, X03168, X03345, X02842, X02781, X00254, X02205, X00068, X00057, X00079, X00056, X00066, X03551, X03338, X03574, X02309, X02308, X00908, X00909, X00012, X04935, X03012, X00008, X00025, X03312, X03401, X00027, X03306, X02718, X00035, X03905, X00593, X00250, X00248, X00246, X00249, X03769, X03500, X03753, X00166, X00170, X00174, X02478, X02479, X02480, X02591, X02597, X02599, X00161, X00159, X00590, X00591, X00587, X00588, X00584, X00585, X00583, X00580, X00581, X00579, X01487, X01488, X01489, X01490, X00102, X00119, X00136, X00151, X01342, X01343, X01344, X01345, X00101, X00118, X00135, X00150, X02507, X02508, X02509, X00055, X00070, X00077, X01787, X01786, X01785, X00054, X00069, X00076, X00085, X00090, X00082, X00160, X00116, X00132, X00098, X00148, X00115, X00131, X01170, X00097, X00065, X00087, X00081, X02342, X01862, X01871, X01864, X01872, X02029, X01922, X01923, X02430, X03325, X03377, X02459, X02676, X02447, X02612, X02518, X00935, X03937, X03146, X03077, X04365, X02594, X02836, X02604, X02602, X02565, X02536, X00898, X00894, X00887, X02523, X02641, X03564, X02441, X02666, X02585, X02524, X02647, X00932, X02677, X02517, X02566, X02564, X02562, X00996, X02460, X02438, X02440, X02439, X02454, X02526, X02648, X02450, X00984, X01382, X01383, X01386, X01387, X01374, X01373, X01371, X02034, X01370, X02528, X02527, X02529, X02531, X02530, X03527, X04821, X04035, X02877, X02881, X03578, X03379, X02066, X00830, X01740, X03530, X02882, X02930, X02920, X02287, X04950, X01180, X03108, X03235, X00916, X02554, X04146, X03963, X03662, X02858, X04822, X03757, X04336, X03054, X04162, X04797, X05038, X05024, X03051, X02857, X03466, X04689, X04423, X04917, X02894, X02974, X02964, X05051, X04738, X02516, X01072, X01654, X04880, X03559, X03813, X03812, X02456, X02457, X02455, X02458, X03137, X01062, X05056, X03816, X04927, X03063, X03358, X01065, X01060, X01063, X01053, X02525, X01058, X01059, X01056, X01057, X01055, X01054, X03142, X01061, X01071, X01064, X01066, X02544, X01256, X01257, X02931, X01748, X01749, X01750, X01751, X01722, X02545, X03462, X03461, X03124, X02540, X03357, X03355, X03356, X00669, X00198, X01016, X01978, X03548, X04378, X05034, X04787, X00487, X01317, X02715
4720010915
Podaný
31.12.2020 21:55:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 31.12.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CNref.xlsm Iná príloha 31.12.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Postup.docx Iná príloha 31.12.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje údajov.xlsx Iná príloha 31.12.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martin Haas - Bioretec Ltd. 
Zaslal: 27.2.2021 13:50:12
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách, počet súborov: 1.
Autor: Martin Haas - Bioretec Ltd. 
Zaslal: 27.2.2021 13:49:31
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách, počet súborov 1;
Autor: Eva Rupcová - ARTHREX GmbH 
Zaslal: 26.2.2021 10:13:21
Nezohľadňovaný
vyhlásenie dfm
Príloha: text/dali CNRef_SZM.dfm
Autor: Eva Rupcová - ARTHREX GmbH 
Zaslal: 26.2.2021 10:12:51
Nezohľadňovaný
vyhlásenie
Autor: MVDr.Viliam Rus - NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
Zaslal: 24.2.2021 18:52:58
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 2/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
Zaslal: 24.2.2021 18:52:34
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 1/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - SI-BONE Srl 
Zaslal: 24.2.2021 18:51:57
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 2/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - SI-BONE Srl 
Zaslal: 24.2.2021 18:51:39
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 1/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - BONESUPPORT AB 
Zaslal: 24.2.2021 18:50:13
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 2/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - BONESUPPORT AB 
Zaslal: 24.2.2021 18:49:54
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 1/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - AMS Group S.r.l.s.u. 
Zaslal: 24.2.2021 18:48:58
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 2/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - AMS Group S.r.l.s.u. 
Zaslal: 24.2.2021 18:48:38
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 1/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - Z-Medical GmbH&Co.KG 
Zaslal: 24.2.2021 18:47:48
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 2/2
Autor: MVDr.Viliam Rus - Z-Medical GmbH&Co.KG 
Zaslal: 24.2.2021 18:47:22
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 1/2
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 21.2.2021 0:50:21
Nezohľadňovaný
subor DFM
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 21.2.2021 0:35:55
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 20.2.2021 23:55:49
Nezohľadňovaný
subor DFM bude dodany dodatocne
Autor: Ing. Silvia Augustinová - TERUMO CORPORATION 
Zaslal: 20.2.2021 22:45:53
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Príloha: text/dali CNRef_ceny_TCJ.dfm
Autor: Ing. Silvia Augustinová - TERUMO CORPORATION 
Zaslal: 20.2.2021 22:44:58
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 1/2
Autor: Iris Benejová - Biomet Sports Medicine 
Zaslal: 20.2.2021 20:55:30
Nezohľadňovaný
Z dôvodu neplatného certifikátu pre prístup na portál za výrobcu Biomet Microfixation podávam údaje o cenách tohto výrobcu pod iným výrobcom. Ďakujem za pochopenie, s pozdravom, Benejová. Ceny 2/2
Autor: Iris Benejová - Biomet Sports Medicine 
Zaslal: 20.2.2021 20:55:06
Nezohľadňovaný
Z dôvodu neplatného certifikátu pre prístup na portál za výrobcu Biomet Microfixation podávam údaje o cenách tohto výrobcu pod iným výrobcom. Ďakujem za pochopenie, s pozdravom, Benejová. Ceny 1/2
Autor: Iris Benejová - Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc. 
Zaslal: 20.2.2021 20:52:22
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 2/2
Autor: Iris Benejová - Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc. 
Zaslal: 20.2.2021 20:52:06
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 1/2
Autor: Iris Benejová - Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc. 
Zaslal: 20.2.2021 20:51:44
Nezohľadňovaný
Ceny 2/2
Autor: Iris Benejová - Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc. 
Zaslal: 20.2.2021 20:51:28
Nezohľadňovaný
Ceny 1/2