[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10645
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Pega Medical Inc. (MVDr.Viliam Rus)
XC3.14
P0949A
4720010645
Právoplatný
17.2.2021 14:07:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok Fassier ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_FD 2020.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf PEGAMEDICAL - EC Certificat... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DECLARATION OF CONFORMITY-i... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
image/png SUKL Fassier Duval.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Phtalates Pega Medical.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
image/png FD picture.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Ref.ceny Pega Medical Dansk... Iná príloha 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IFU SK_Fassier Duval.docx Iná príloha 30.6.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Odpoved na vyzvu Fassier Du... Iná príloha 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Vyzva - referenčné ceny Fas... Iná príloha 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok Fassier ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER_FD 2020_oprava vyzva.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Zobrazenie produktu s vyzna... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Phtalates Pega Medical SK v... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Uhrada kategorizacia Fassie... Iná príloha 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Uhrada doplatok kategorizac... Iná príloha 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Publikacia ID 10645_Fassier... Iná príloha 16.12.2020 Podpis MVDr.Viliam Rus
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_10645_negatívne.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.1.2021 Podpis Michal Staňák
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva 10645.docx 9.12.2020 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10291 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S11596-2021-OKa... 15.4.2021 Detaily
R 10234 2 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie K112_N163.pdf 15.2.2021 Detaily
R 10111 1 R_A1SZME application/pdf S08083-2021-OKaC-10645.pdf 15.1.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 13.4.2021 16:33:25
Nezohľadňovaný
MER
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 13.4.2021 16:32:55
Nezohľadňovaný
Prikladame aktualnu Ziadost o zaradenie a aktualny MER v navaznosti na uznanie nasej namietky
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 12.4.2021 19:00:13
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_10645.docx
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 25.3.2021 11:47:48
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 25.3.2021 11:35:42
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 16.12.2020 20:30:58
Nezohľadňovaný
Na zaklade vyzvy MZSR si dovolujeme prilozit pozadovane dokumenty a odpoved na vyzvu.
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 6.7.2020 13:28:36
Spravny sifrovany vystup
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 6.7.2020 13:28:11
Dovolujeme si poziadat o akceptaciu prepracovanej Ziadosti a prislusneho sifrovaneho vystupu.
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 5.7.2020 22:05:16
Referencne ceny
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 5.7.2020 22:04:54
Reference ceny
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 5.7.2020 22:04:25
Referencne ceny
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 5.7.2020 22:04:01
Referencne ceny
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 5.7.2020 22:03:28
Referencne ceny
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 5.7.2020 22:02:41
Zobrazenie pomocky
Autor: MVDr.Viliam Rus - Pega Medical Inc. 
Zaslal: 5.7.2020 22:02:14
Dovolujeme si poziadat o akceptaciu prilozenych dokumentov