[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10563
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Creganna Medical (Ing. Bibiána Šikulajová)
XB14.49.31
P99140
4720010563
Právoplatný
17.6.2021 21:51:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Brexit_2797_BSI UK to BSI N... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf CE 599818 Full Quality Assu... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC Trapper_Creganna 2797_p... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Trapper ŠUKL výstup.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Trapper Carton Label Rev E_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Creganna ftaláty_6 2020.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU, MB, TRAPPER_91120285-1... Iná príloha 24.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_Creganna... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf refer. cena ČR, Trapper.pdf Iná príloha 29.6.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoveď na Výzvu 18. 9. 202... Iná príloha 26.9.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Odpoveď na Výzvu 18. 9. 202... Iná príloha 26.9.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document P 99140_TRAPPER exchange de... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.9.2020 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na Vyzvu ID10563_Tr... Iná príloha 17.6.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_10563_negatívne.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.1.2021 Podpis Michal Staňák
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva 10563.docx 18.9.2020 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva 10563.docx 9.6.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10414 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S18028-2021-OKa... 15.7.2021 Detaily
R 10236 2 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie K108_N158.pdf 15.2.2021 Detaily
R 10073 1 R_A1SZMN application/pdf S08083-2021-OKaC-10563.pdf 15.1.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 13.7.2021 15:08:21
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_10563.docx
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 6.7.2021 8:52:20
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Creganna Medical 
Zaslal: 21.4.2021 12:01:20
Nezohľadňovaný
prikladáme MER vo formáte pdf
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.1.2021 9:32:34
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológii. Prosím o ignorovanie stanoviska 10663. Ďakujem
Príloha: application/pdf 10563_N.pdf
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.1.2021 16:28:13
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológii
Príloha: application/pdf 10663.pdf
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Creganna Medical 
Zaslal: 30.9.2020 20:52:50
MUDr. Černý, ref. zdroj (č. 13 MER), sprístupnenie odborného stanoviska verejnosti
Príloha: application/pdf 13. J. Černý.pdf
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Creganna Medical 
Zaslal: 7.7.2020 23:39:53
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Creganna Medical 
Zaslal: 7.7.2020 23:39:05
Sprievodný list k cenovému referencovaniu
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Creganna Medical 
Zaslal: 7.7.2020 23:38:19
MER – opravený dokument
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Creganna Medical 
Zaslal: 7.7.2020 23:37:55
Nový šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Creganna Medical 
Zaslal: 7.7.2020 23:37:26
Žiadosť o zaradenie ZP do ZKŠZM – opravený dokument