[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10296
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Peter Bartoš)
A8.15.1, F4.4, K9.8.3, K9.8.1, K9.8.2, K9.6.1, K9.6.3, K9.9.2, K9.9.4, K9.2, K3.2.2, K3.3, K5.4, K6.2, K9.11.3, L9.2
A77025, F41313, F91152, F89781, F40881, F86767, K89014, K92685, K68589, K92625, K81445, K94002, K70458, K70449, K92687, K86360, K86361, K81176, K93987, K89792, K70130, K40649, K40650, K23493, K90635, K58801, K78706, K92584, K92583, K58852, K79562, K90401, K81556, K90403, K58879, K36254, K96642, K96646, K94796, K79993, K96643, K80132, K75950, K68587, K72734, K96644, K72241, K93936, K74653, K91272, K37781, K88571, K82744, K70369, K82303, K97827, K90261, K65352, K88245, K88568, K69339, K77920, K77923, K95738, K95740, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K93479, K93483, K94250, K94249, K93484, K93480, K93481, K93482, K95741, K69296, K69297, K81920, K94295, K65367, K30436, K88249, K90551, K90550, K75624, K74171, K74172, K69298, K71337, K31239, K71338, K28413, K92629, K90810, L95736, L94051, L65550, L93727, L88494, L80701, L72461, L69844, L77917
4719010296
Právoplatný
3.12.2019 13:26:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PLM.docx Oznámenie o začatí konania 3.12.2019 Podpis Peter Bartoš
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 10296.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.1.2020 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9660 1 R_KON application/pdf 10296.pdf 15.1.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky