[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10292
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Peter Bartoš)
D1.1, D1.2, D3, D3.1, D10.1.1, D12
D99111, D58788, D80719, D79075, D84112, D84110, D98852, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96353, D96351, D99113, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88831, D79823, D90280, D89735, D93628, D69848, D97976, D88835, D75439, D83693, D90813, D79824, D96354, D98853, D99119, D90388, D58789, D76989, D80720, D79076, D91494, D75029, D79511, D45780, D36621, D64942, D92964, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D90277, D83143, D86483, D92825, D90103, D74237, D79821, D93631, D75440, D97977, D90394, D99123, D53685, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609, D88212, D84709
4719010292
Právoplatný
21.11.2019 12:34:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document D.docx Oznámenie o začatí konania 21.11.2019 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10241 S R_STOP application/pdf S09149-2021-OKC-10292n.pdf 15.3.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mária Štefiková - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Zaslal: 28.11.2019 11:17:16
Pripomienky: 1) Absentujú údaje na odôvodnenie navrhovanej zmeny v zmysle §41 ods. 3, písm.: a) najmä na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, písm. c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a písm. d) predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia a na zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia 2) Certifikované ambulancie na inzulínové pumpy Je potrebné špecifikovať tento typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Autor: Anna Lukáčová, PharmDr. - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 28.11.2019 10:59:26
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať pripomienku ku konaniu ID10292.