[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10291
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Peter Bartoš)
J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3
J83708, J91446, J87427, J93854, J89514, J89513, J83706, J83710, J85158, J91743, J85159, J95521, J95234, J65043, J93355, J83707, J93857, J85393, J80265, J37664, J91199, J93508, J95863, J88673, J85461, J91742, J93856, J98395, J94505, J85099, J90138
4719010291
Právoplatný
21.11.2019 12:28:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document J11.docx Oznámenie o začatí konania 21.11.2019 Podpis Peter Bartoš
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 10291.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.1.2020 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9659 1 R_KON application/pdf 10291.pdf 15.1.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky