[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10184
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ADLER ORTHO S.P.A. (Ľubica Gáboríková)
XC1.8
P0086A, P0087A, P0091A, P0092A, P0090A
4719010184
Právoplatný
12.3.2020 10:06:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Ziadost XC1.8.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER XC1.8 Fixa Ti-Por + Hyd... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf Full Quality Assurance sys... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf ISO it..pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf ISO eng..pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf EC DoC Fixa Ti-Por CEI A011... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ES Zhoda FIXA Ti-POR CEI A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf EC DOC HYDRA CEI A003-09.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ES zhoda HYDRA Driek CEI A0... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf EC DOC PE INSERT CEI A009-0... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ES zhoda PE vložky CEI A00... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf EC DOC PE INSERT CEI A009-0... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ES zhoda PE vložky CEI A009... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ES Zhoda skrutky ADLER.docx Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf EC DoC Delta Ceramic CEI A0... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ES Zhoda HEADS BIOLOX CEI ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf EC DoC ACET.SCREW CEI A023-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ES zhoda PE vložky CEI A040... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Navod na použitie ADLER.docx Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyobrazenie implantátov.docx Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf Ftalaty ADLER preklad.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf International Orthopaedics ... Iná príloha 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf NZRJ2019.pdf Iná príloha 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL KÓDY ADLER.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.9.2019 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER XC1.8 Fixa Ti-Por + Hyd... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 12.3.2020 Podpis Ľubica Gáboríková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu 10184_12.3... Iná príloha 12.3.2020 Podpis Ľubica Gáboríková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID_10184.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.1.2020 Podpis Kristína Dolezsa
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva 10184.docx 12.11.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva 10184.docx 5.3.2020 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9757 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00814-2020-OKC... 15.4.2020 Detaily
R 9724 2 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie K103_N152.pdf 15.2.2020 Detaily
R 9653 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.1.2020 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 2.4.2020 18:13:16
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 10184.doc
Autor: Ľubica Gáboríková - ADLER ORTHO S.P.A. 
Zaslal: 12.3.2020 10:05:10
Nezohľadňovaný
Na základe výzvy MZSR zasielame aktualizované MER a odpoveď na výzvu.
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 9.12.2019 14:00:17
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 10184.doc
Autor: Ľubica Gáboríková - ADLER ORTHO S.P.A. 
Zaslal: 19.11.2019 8:01:33
Publikácia ID 10184
Autor: Ľubica Gáboríková - ADLER ORTHO S.P.A. 
Zaslal: 18.11.2019 18:38:34
Nezohľadňovaný
Full text - k použitej literatúre.
Autor: Ľubica Gáboríková - ADLER ORTHO S.P.A. 
Zaslal: 18.11.2019 18:36:55
Nezohľadňovaný
Oprava MER.
Autor: Ľubica Gáboríková - ADLER ORTHO S.P.A. 
Zaslal: 18.11.2019 18:36:02
Nezohľadňovaný
Posielame odpoveď na výzvu na doplnenie.
Autor: Ľubica Gáboríková - ADLER ORTHO S.P.A. 
Zaslal: 30.9.2019 10:46:05
Zoznam iných členských štátov, v ktorých má zdravotnícka pomôcka úradne určenú cenu, s uvedením overiteľných zdrojov.
Autor: Ľubica Gáboríková - ADLER ORTHO S.P.A. 
Zaslal: 30.9.2019 10:41:07
ŠUKL PrtSc
Príloha: image/png SUKL PrtSc.png
Autor: Ľubica Gáboríková - ADLER ORTHO S.P.A. 
Zaslal: 26.9.2019 14:23:49
Uhrada
Príloha: application/pdf UHRADA XC1.8.pdf