[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

10154
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Peter Bartoš)
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.1, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.1, A8.7.2, A8.7.3, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.1, A8.10.2, A8.11.1, A8.11.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.16.3, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.18.1.1, A8.18.1.2, A8.18.2, A8.19, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.1, A13.2, A14, A15, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B11, D1.1, D1.2, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.2, D10.2.3, D10.2.4, D10.2.5, D10.2.6, D10.2.7, D11.1, D11.2, D11.3, D12, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F6.2, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F7.2.5, F7.2.6, F8, F9, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G6.4, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, H1, H2, J1.1, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.1, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.1.4, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J7.3, J7.4, J8.1, J8.2, J9, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.4, K6.5, K7.1, K8.1, K9.2, K9.3, K9.5.1, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.8.4, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, K9.10, K9.11.1, K9.11.2, K9.12.1, K9.12.2, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L4.2.2, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, L10, L11.1, L11.2, N1.1, N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N2, N4.1, N4.2
A83669, A95526, A71972, A95527, A95371, A88380, A25865, A86641, A83297, A89831, A95369, A95370, A95941, A95363, A95372, A95361, A95364, A95362, A95365, A95373, A95375, A95374, A95376, A86993, A83309, A86989, A86996, A86995, A88253, A95537, A95540, A95538, A92167, A97549, A97551, A97552, A35704, A95366, A95367, A95368, B58709, B95409, B94615, B94614, B94616, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B95049, B94624, B95048, B95047, B95495, B95497, B95496, B94625, B90216, B95431, B90217, B94626, B90219, B90220, B28788, B94628, B73515, B28789, B90221, B81035, B94631, B81156, B28790, B94634, B81037, B86242, B95045, B95046, B95854, B95853, B95855, B95856, B94003, B90225, B94004, B20457, B93576, B94314, B94311, B93579, B94312, B60592, B94313, B40074, B35687, B85920, B40760, B40763, B84058, B40785, D80719, D79075, D84112, D96353, D93628, D36616, D60935, D74237, D93631, D53683, D87809, D79676, D29612, D77472, D39227, F53845, F93046, F87493, F40124, F53852, F88512, F53856, F53843, F95510, F95745, F95746, F89757, F82742, F40159, F95112, F95113, F58256, F58246, F80399, F76902, F74319, F85691, F58267, F89769, F74320, F87502, F85704, F92531, F93458, F40881, F40174, F76914, F86824, F86942, F32668, G81164, G90025, G81900, G90027, J71607, J72475, J27417, J35028, J72482, J60228, J60229, J89362, J53411, J60259, J70650, J34999, J35016, J88900, J60233, J60224, J60211, J35020, J71245, J35034, J60090, J60081, J72443, J60185, J70416, J53475, J90583, J71250, J60148, J35012, J53512, J79196, J89513, J83710, J85158, J91743, J95863, K59599, K77920, K77923, K23889, K74172, K31239, K38028, K41652, K40426, K75950, K58387, L83700, L91863, L94288, L94291, L69243, L91765, L88243, L88242, L73081, L90691, L81919, L57152, L74178, L37774, L77918, N86316, N84670, N86903, N60463, N84177, N72650, N83538, N86315, N84672, N88170, N59865, N60465, N86323, N60464, N85279, N91685, N68029, N88193, N88194, N91681, N59868, N77104, N84673, N88176, N84675, N69539, N86335, N90828, N93525, N85278, N91677, N59869, N84173, N86913, N86416, N91660, N95221, N89644, N89641, N86304, N96313, N89666, N89653, N89654, N89661, N89662, N86306, N86301, N86300
4719010154
Právoplatný
10.9.2019 12:55:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_VYR_ZP.docx Oznámenie o začatí konania 10.9.2019 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9522 1 R_KON application/pdf 10154.pdf 15.10.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Peter Kisely, MBA - Absorbent AB  
Zaslal: 18.9.2019 15:15:19
Nezohľadňovaný
Pripomienka - námietka voči aktuálnemu konaniu (A97549, A97551, A97552)
Autor: Radoslav Figura - Sivantos GmbH 
Zaslal: 17.9.2019 15:46:16
Dobrý deň, podávame pripomienku ku konaniu.
Autor: Alla Benčová - ANIKA Therapeutics, Inc. 
Zaslal: 17.9.2019 11:48:13
Dovoľujeme si podať pripomienku ku konaniu S pozdravom Benčová
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 17.9.2019 11:28:32
Dobrý deň, prikladám pripomienku k danému konaniu
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 17.9.2019 7:41:55
Dobrý deň, prikladám pripomienku k danému konaniu.
Autor: Ing. Miloš Veselý - Phonak AG 
Zaslal: 16.9.2019 17:03:30
Dobrý deň, prikladám pripomienku k danému konaniu.
Autor: Libor Urban - Salts Healthcare Ltd. 
Zaslal: 16.9.2019 16:16:22
Dobrý deň, prikladám pripomienku k danému konaniu.
Autor: Lenka Kukolíková - B.Braun Medical  
Zaslal: 16.9.2019 11:01:53
Dobrý deň, prikladám pripomienku k danému konaniu. S pozdravom Kukolíková
Príloha: application/pdf B. Braun Fr.pdf
Autor: Ing. Radek Černý - ORTIKA a.s. 
Zaslal: 16.9.2019 10:40:28
Dobrý den, přikládám připomínku
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 16.9.2019 8:58:14
Dobrý deň, prikladám pripomienku k danému konaniu. S pozdravom, Zabáková
Autor: Dušan Halabica, Ing. - PATTERSON MEDICAL LTD 
Zaslal: 13.9.2019 20:31:18
Vyjadrenie L94288, L94291
Autor: Iris Benejová - Hyaltech Limited 
Zaslal: 13.9.2019 18:41:48
Pripomienka
Autor: Monika Koláriková - OrthoPom Bratři Škodové, spol. s.r.o. 
Zaslal: 13.9.2019 15:36:25
Dobrý deň, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán podľa §41 ods. 3 a § 38 ods. 1 v súlade s § 74 ods. 3 a § 76 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ZIADAM O NEVYRADENIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMOCOK, kód ZP J70650 a J70416 z dôvodu pre spotrebu. Ďakujem.