[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

1
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
A10, A13.2
A20397, A71740
3711000001
Právoplatný
19.12.2011 17:20:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie.docx Oznámenie o začatí konania 19.12.2011 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2 1 R_KON application/pdf S00289-OKCLP-2012-Z1-2.pdf 15.4.2012 Detaily
R 932 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie_Z24148-2012-OKC... 15.5.2012 Detaily
R 1 1 R_KON application/pdf S00289-OKCLP-2012-Z1-1.pdf 15.4.2012 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky