[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 9724
R_A1SZME - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie K103_N152.pdf
15.2.2020 20:00:00
16.2.2020 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 9653 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.2.2020 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 13.2.2020 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 13.2.2020 Podpis Zuzana Szakácsová
4 Minister 14.2.2020 Podpis Stanislav Špánik