[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 9659
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf 10291.pdf
15.1.2020 20:00:00
16.1.2020 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.1.2020 Podpis Peter Bartoš
2 Riaditeľ odboru 10.1.2020 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 15.1.2020 Podpis Stanislav Špánik