[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 9653
R_A1SZME - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC-10184.pdf
15.1.2020 20:00:00
16.1.2020 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 9724 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.1.2020 Podpis Kristína Dolezsa
2 Riaditeľ odboru 10.1.2020 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 15.1.2020 Podpis Stanislav Špánik