[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 9433
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie K100_N148.pdf
15.8.2019 20:00:00
16.8.2019 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 9431 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.8.2019 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 14.8.2019 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ sekcie 14.8.2019 Podpis Peter Musil
4 Minister 15.8.2019 Podpis Andrea Kalavská