[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 9431
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf 9507.pdf
15.7.2019 20:00:00
16.7.2019 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 9433 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.7.2019 Podpis Peter Bartoš
2 Riaditeľ odboru 15.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 15.7.2019 Podpis Andrea Kalavská