[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 933
R_A2ZVZP - Rozhodnutie - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-190-2012-OKCLP.pdf
15.6.2012 20:00:00
16.6.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.6.2012 Podpis Peter Bartoš
2 Riaditeľ odboru 12.6.2012 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 12.6.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.6.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská