[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 932
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
2
application/pdf Rozhodnutie_Z24148-2012-OKCLP.pdf
15.5.2012 20:00:00
16.5.2012 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 1 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.5.2012 Podpis MVDr. Branislav Jaďuď
2 Riaditeľ odboru 15.5.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 15.5.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.5.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská