[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 9306
R_A1ZPE - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC-9722.pdf
15.4.2019 20:00:00
16.4.2019 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.4.2019 Podpis Peter Bartoš
2 Riaditeľ odboru 15.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 15.4.2019 Podpis Andrea Kalavská