[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 9252
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie_KON_9824.pdf
15.4.2019 20:00:00
16.4.2019 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.4.2019 Podpis Kristína Dolezsa
2 Riaditeľ odboru 15.4.2019 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 15.4.2019 Podpis Andrea Kalavská