[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 9026
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC-9657.pdf
15.10.2018 20:00:00
16.10.2018 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.10.2018 Podpis Kristína Dolezsa
2 Riaditeľ odboru 12.10.2018 Podpis Miriam Vulevová
3 Minister 12.10.2018 Podpis Andrea Kalavská