[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 8298
R_STOP - Rozhodnutie o zastavení konania
S
application/pdf Rozhodnutie_K95_N134_zastavenie konania.pdf
15.11.2017 20:00:00
16.11.2017 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.11.2017 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 13.11.2017 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 13.11.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
4 Minister 14.11.2017 Podpis Andrea Kalavská