[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 8296
R_A1SZME - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie K93_N131.pdf
15.11.2017 20:00:00
16.11.2017 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 8151 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.11.2017 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 13.11.2017 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 13.11.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
4 Minister 14.11.2017 Podpis Andrea Kalavská