[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 8151
R_A1SZME - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8625.pdf
15.10.2017 20:00:00
16.10.2017 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 8296 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.10.2017 Podpis Kristína Dolezsa
2 Riaditeľ odboru 11.10.2017 Podpis Miriam Vulevová
3 Riaditeľ sekcie 11.10.2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
4 Minister 12.10.2017 Podpis Andrea Kalavská