[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 7758
R_A3ZP - Rozhodnutie - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
2
application/pdf Rozhodnutie K86_N122.pdf
15.5.2017 20:00:00
16.5.2017 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 7565 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.5.2017 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 11.5.2017 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 11.5.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
4 Minister 12.5.2017 Podpis Andrea Kalavská