[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 7565
R_A3ZP - Rozhodnutie - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
1
application/pdf 8277.pdf
15.4.2017 20:00:00
16.4.2017 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 7758 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.4.2017 Podpis Peter Bartoš
2 Riaditeľ odboru 11.4.2017 Podpis Miriam Vulevová
3 Riaditeľ sekcie 11.4.2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
4 Minister 12.4.2017 Podpis Andrea Kalavská