[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 7226
R_A3SZM - Rozhodnutie - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
1
application/pdf Rozhodnutie_S08165-OKCLP-2016-7586.pdf
15.10.2016 20:00:00
16.10.2016 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.10.2016 Podpis Katarína Štubňová
2 Riaditeľ sekcie 11.10.2016 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
3 Minister 12.10.2016 Podpis Tomáš Drucker