[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 715
R_A1SZMN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-2012-39.pdf
15.4.2012 20:00:00
16.4.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.4.2012 Podpis MVDr. Branislav Jaďuď
2 Riaditeľ odboru 12.4.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 12.4.2012 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
4 Minister 12.4.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská