[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 6419
R_A3SZM - Rozhodnutie - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
1
application/pdf Rozhodnutie_S09829-OKCLP-2015-MZ422.pdf
15.1.2016 20:00:00
16.1.2016 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.1.2016 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
2 Riaditeľ odboru 14.1.2016 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.1.2016 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.1.2016 Podpis Viliam Čislák