[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 6204
R_A1ZPN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie K55_N80.pdf
15.11.2015 20:00:00
16.11.2015 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 5860 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.11.2015 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 13.11.2015 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 13.11.2015 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
4 Minister 13.11.2015 Podpis Viliam Čislák