[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 6181
R_STOP - Rozhodnutie o zastavení konania
S
application/pdf 202_ spatvzatie.pdf
15.10.2015 20:00:00
16.10.2015 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.10.2015 Podpis Katarína Štubňová
2 Riaditeľ odboru 13.10.2015 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 13.10.2015 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 13.10.2015 Podpis Viliam Čislák