[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 5534
R_A3SZM - Rozhodnutie - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
1
application/pdf Rozhodnutie_S02985-OKCLP-2015-5723.pdf
15.4.2015 20:00:00
16.4.2015 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.4.2015 Podpis Katarína Štubňová
2 Riaditeľ odboru 14.4.2015 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.4.2015 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.4.2015 Podpis Viliam Čislák