[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 5262
R_A1ZPE - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie _K39_N59.pdf
15.2.2015 20:00:00
16.2.2015 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 5208 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.2.2015 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 11.2.2015 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 11.2.2015 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
4 Minister 13.2.2015 Podpis Viliam Čislák