[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 5039
R_A1SZME - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_S11061-OKCLP-2014-MZ364.pdf
15.1.2015 20:00:00
16.1.2015 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.1.2015 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
2 Riaditeľ odboru 14.1.2015 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.1.2015 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.1.2015 Podpis Viliam Čislák