[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 4548
R_A1SZMN - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
1
application/pdf Rozhodnutie_S08709-OKCLP-2014-MZ331.pdf
15.10.2014 20:00:00
16.10.2014 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 14.10.2014 Podpis Peter Bartoš
2 Riaditeľ odboru 15.10.2014 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 15.10.2014 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.10.2014 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská