[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily rozhodnutia

R 3834
R_A1SZME - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
2
application/pdf Rozhodnutie_K28_N47.pdf
15.5.2014 20:00:00
16.5.2014 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 3641 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.5.2014 Podpis Bronislava Šalková
2 Tajomník 13.5.2014 Podpis Bronislava Šalková
3 Riaditeľ odboru 13.5.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
4 Minister 14.5.2014 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská